Research, Development & Advies

in de bouw

Waarom BouwTechnologie RDA?

U wenst een onafhankelijk en gedegen advies!

Wij baseren onze adviezen op onze kennis van: 

 • Regelgeving in de bouw
 • Kwaliteitssystemen
 • Productietechnieken in de ruwbouw en de afbouw
 • Materiaalonderzoek in ons laboratorium en op de bouwplaats
 • Bouwkundige en bouwfysische inzichten

Door onze kennis en ervaring in de bouw zowel in de bouwfase als ook na ingebruikname van gebouwen en door de mogelijkheden voor onderzoek in ons eigen laboratorium kunnen wij u een onderbouwd advies geven onder meer in:

 • Ontwerp, toepassing, verwerking en combinatie van bouwmaterialen en bouwsystemen

 • Herstelmaatregelen na een bouwschade
 • Toetsing van bouwmaterialen of bouwconstructiedelen aan  regelgeving of aan gelijkwaardige bouwproducten

Voor wie?

BouwTechnologie RDA is de gesprekspartner bij uitstek voor vrijwel alle partijen in de bouw.

 • Producenten en Leveranciers
 • Ontwerpers en Ontwikkelaars
 • Aannemers
 • Uitvoerders
 • Rechtspraak
 • Verzekering
 • Eindgebruikers: eigenaren, beheerders en particulieren

BouwTechnologie RDA BV
Gageldijk 192 C
3566 MJ Utrecht
tel: +31 (0)30 2617963
e-mail: info@bouwtechnologie.com
Stuur ons een e-mail