Mortel lab voor het maken van allerlei mortelsoorten met verschillende mengmogelijkheden

Grove lab biedt ruimte voor grote proefopstellingen

Fijne lab biedt stofvrije ruimte voor zeer nauwkeurige metingen

Ons laboratorium heeft niet het typische beeld van steriele onderzoeken - alhoewel wij hiertoe wel in staat zijn.  

Het laboratorium biedt naast nauwkeurig onderzoek van basismaterialen en bouwmaterialen op grammen of millimeter niveau vooral ook een keur aan beproevingsmogelijkheden van bouwmaterialen tot hele bouwsystemen op meter niveau.

Voor betrouwbare meetresultaten worden onze meetmiddelen en beproevingsapparatuur volgens ons kwaliteitshandboek gekalibreerd. Leidend voor de kwaliteit van onze activiteiten is ons kwaliteitshandboek dat opgesteld is conform EN-ISO/IEC 17025. 

onderzoeksmogelijkheden:

 • druksterkte

 • treksterkte

 • buigtreksterkte

 • huidtreksterkte

 • vochtgehalte met behulp van droogoven

 • uitzetting/ krimp onder verschillende klimaatcondities

 • Duurzaamheidsonderzoek m.b.t. leeftijd materialen

 • nabootsen van situatie en vervolgens relevante metingen uitvoeren zoals b.v. doorbuigingen, sterkte, temperatuur, hechttreksterkte

 • het maken en karakteriseren van mortels en beton

 • lambda-metingen (warmtegeleiding)

 • mu-metingen (waterdamptransport)

 • bepaling E-modulus

 • ponsweerstand

 • kruipgedrag

 • Brinell-hardheid

 • wateropname, capillair of hygrisch 

 • waterindringing onder druk (beton, of andere waterdichte afwerking)

 • volumieke massa van onregelmatige gevormde materialen (door onderwatermeting)

 • heat-rain-test

 • gloeiverlies

 • pH-waarde

 • stroefheid

 • vorstbestandheid

 • reinigingsonderzoek

 • vloeistofdichtheid betonvloeren