Sterktemetingen

Vochtmetingen

Lengtemetingen

Bouwfysische berekeningen

Technische vertalingen

Kennisoverdracht

Estetische beoordeling

 

Toetsingen aan:

  • bouwbesluit
  • normen
  • richtlijnen
  • vergelijkende materialen