02787 002 verschil porien.JPG
digitaal microscoop.jpg

 voor:

  • een nieuw bouwproduct,
  • een nieuw bouwsysteem,
  • een nieuw verwerkingsproces,
  • een nieuw toepassingsgebied,
  • en/of verbeterde eigenschappen van uw product

In de bouw worden regelmatig bouwmaterialen, bouwsystemen of nieuwe combinaties van bouwmaterialen en bouwsystemen ontwikkeld om geavanceerder, esthetischer of gewoon sneller te kunnen bouwen. Al deze nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan regelgeving maar ook economisch efficiënt en gebruiksvriendelijk en zeker ook milieuvriendelijk zijn.

praktijkgericht onderzoek

Doordat BouwTechnologie regelmatig op de bouwplaats present is voor prestatiemetingen en schadegevallen tijdens de bouwfase maar ook na oplevering kunnen wij onze kennis benutten voor het opzetten van nieuwe en praktische onderzoeksprogramma's.

 

 

 

Van idee tot certificatie

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u met de mogelijkheden van ons laboratorium over het hele traject vanaf de eerste oriënterende onderzoeken tot de uiteindelijke certificatie van uw bouwproduct begeleiden en adviseren. Wij ondersteunen bij de certificatie en zijn bekend met het traject en de nodige regelgeving. De certificerende instantie wordt uitgenodigd om bij de noodzakelijke  beproevingen aanwezig te kunnen zijn.