scheurvorming

scheurvorming

onthechting

onthechting

schimmelvorming

schimmelvorming

blaasvorming

blaasvorming

In en rondom een gebouw kunnen allerlei mogelijke schades ontstaan zowel tijdens de bouw maar ook al lang na in gebruik name. Elke bouwschade heeft een oorzaak zoals lekkage, brand, (over)belasting etc. Bouwtechnologie RDA helpt u de oorzaak te vinden en om vervolgens een adequaat hersteladvies te geven.

U wenst een onafhankelijk hersteladvies dan belt u 030 - 26 17 963 of mailt u aan info@bouwtechnologie.com.

Op de locatie nemen wij kennis van de omvang en aard van de schade en vragen wij u de geschiedenis van het ontstaan van de schade en de gebruikte materialen etc. Als meer inzicht nodig is worden ter plaatse vochtmetingen van materialen en klimaat  of ander prestatiemetingen uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan, sterkte metingen bijvoorbeeld met de BRE-screed-tester of de Schmidthamer. Maar ook destructief onderzoek kan nodig zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever en/of eigenaar.

Bij grote projecten met structurele problemen kan er sprake zijn dat meer onderzoek gewenst is in verband met aansprakelijkheid. Bouwtechnologie RDA kan hierin meedenken om een proefopstelling te ontwikkelen om op de locatie zelf te testen of in ons laboratorium.

Alle waarnemingen, meetresultaten, bevindingen en de oorzaak van de bouwschade inclusief hersteladvies worden in een rapport verwerkt.

Niet destructief onderzoek:

 • vlakheidsmeting
 • inductieve vochtmetingen
 • temperatuurmetingen (ook langdurig door plaatsen van thermokoppels met datalogger)
 • beoordeling met behulp van Thermocamera: warmtelekken, functionaliteit van vloerverwarming
 • BRE-screed test - gebruikswaarde vloer- koppeling aan de sterkte van de vloer
 • doorbuiging wand bij zandzakslingerproef volgens BRL 1003 / ETAG 003
 • plaatsen van scheurmeters waarbij de wijze van beweging van constructie door periodieke aflezingen kan worden vastgesteld
 • scheurwijdtemeting
 • druksterkte met Schmidt-hamer
 • Shorehardheid
 • wateropname met Karstens buisjes
 • oppervlakte karakterisering
 • stroefheid

 

Destructief onderzoek:

 • beoordeling van breukvlak onthechting
 • beoordeling van constructie opbouw en gebruikte materialen
 • monstername voor verder onderzoek in laboratorium
 • meten van uittrekkrachten van bevestigingsmiddelen van b.v. plafonds
 • meten van hechttreksterkte